Tư vấn thang máy

Tư vấn khách hàng nâng cấp thang máy

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá về chất lượng phục vụ và trình độ của kỹ thuật viên. Trường Thành đã được sự ủy quyền của nhà sản xuất thang máy FUJI Nhật Bản thực hiện dịch vụ nâng cấp thang máy trên toàn lãnh thổ Việt Nam với nội dung thực hiện như sau:


1. Đối với sản phẩm thang máy không phải của Trường Thành:


    - Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống thang máy cần được nâng cấp khi có khách hàng yêu cầu (Do quá cũ, do chất lượng vận hành không ổn định)

    - Lập báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý

    - Khi được sự chấp thuận của chủ đầu tư, Trường Thành sẽ tiến hành đặt hàng để nhập khẩu thiết bị cần thay thế và tiến hành cải tạo, nâng cấp

    - Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
 

2. Đối với sản phẩm của Trường Thành (Nâng cấp phần mềm, hệ điều khiển và hệ thống điện):


    - Kiểm tra, đánh giá đối với những thang đã sử dụng từ 15 năm trở lên

    - Báo cáo kết quả khảo sát và báo giá

    - Khi được sự chấp thuận của chủ đầu tư, Trường Thành sẽ tiến hành đặt hàng để nhập khẩu thiết bị cần thay thế và tiến hành cải tạo, nâng cấp

    - Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành