Công nghệ thang máy

Nguyên lý hoạt động của thang máy dùng cable kéo

Nguyên lý hoạt động của thang máy dùng cable kéo

Thang máy phổ biến nhất ngày nay là thang máy dùng cáp kéo. Trong thang máy dùng cáp kéo, cabin được nâng lên và hạ xuống bằng dây thép thay bằng việc dùng piston đẩy từ dưới lên như thang thủy lực.


 

Nguyên lý hoạt động của thang máy thủy lực

Nguyên lý hoạt động của thang máy thủy lực

Khái niệm của một thang máy cực kỳ đơn giản - nó chỉ là một cái thùng gắn liền với một hệ thống nâng hạ. Buộc một đoạn dây thừng vào hộp đó, và bạn đã có một thang máy cơ bản.