Các công trình đã thực hiện

Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó

Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó

Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng


 

Trung tâm hành chính công Thành Phố Mống Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm hành chính công Thành Phố Mống Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở Trung Tâm Dịch Vụ Hành Chính Công TP Móng Cái


 

Khách sạn Bảo Yến - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Khách sạn Bảo Yến - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Khách sạn Bảo Yến - Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái


 

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội


 

Biệt thự Ms.Nguyễn Thị Thanh Thủy

Biệt thự Ms.Nguyễn Thị Thanh Thủy

Biệt thự Ms.Nguyễn Thị Thanh Thủy