Các công trình đã thực hiện

Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó

Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Tổng thầu:  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 52
Công trình: Nhà trưng bày và làm việc của khu di tích lịch sử Pác Bó, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Khu di tích Lịch sử Pác Bó - Xã Trường Hà - Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng
Tải trọng: 630kg, tốc độ 60m/p
Số điểm dừng: 2 stop
Số lượng: 01 thang
Điều khiển: Simplex Control

Hình ảnh thực tế thang máy tại nhà trưng bày và làm việc của khu di tích Lịch sử Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

thang máy tai cao bằng, thang máy nhà bác hồ
 
thang máy trường thành nhà tài trợ cho nhà bác hồ
 
Thang máy nhà của bác hồ, thang máy trường thành