Sửa chữa tân trang thang máy

Trường Thành cũng được biết đến là nhà Sửa chữa – Tân trang thang máy hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Khi khách hàng cần làm mới thang máy đang sử dụng, hoặc tăng tốc độ để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao, hoặc khi khách hàng vì nhiều lý do trước đây đặt các hiệu thang máy mà nay bị động trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế, Trường Thành sẽ cải tạo – nâng cấp bằng vật tư – phụ tùng của Trường Thành, giúp thang máy của khách hàng luôn có thể sẵn sàng để hoạt động.
Chúng tôi có các kỹ sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm có thể cải tạo các thang máy cũ với các chi phí hợp lý không cần thiết phải thay thế thang mới.

Kiểm tra an toàn là điểm quan trọng hàng đầu trước khi nhận công việc bảo trì các thang máy.