Các công trình đã thực hiện

Trung tâm hành chính công Thành Phố Mống Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Trụ sở Trung Tâm Dịch Vụ Hành Chính Công TP Móng Cái

Địa chỉ: Khu 5 - Phường Hải Hòa – TP Móng Cái - Quảng Ninh
Tải trọng: 750kg, tốc độ 60m/p
Số điểm dừng: 6 stop
Số lượng: 02 thang
Điều khiển: Duplex Control 

Hình ảnh thực tế thang máy tại Trụ sở Trung Tâm Dịch Vụ Hành Chính Công TP Móng Cái

 Thang máy tại thành phố mống cái, sửa thang máy tại mống cái

Hình ảnh cửa khẩu Thành Phố Mống Cái

Cửa khẩu mống cái